Adatvédelmi szabályzat

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 

Jelen adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) rendelkezései az Építkezők Országos Egyesülete (továbbiakban: Adatkezelő) által végzett adatkezelés, adatfeldolgozás törvényi megfelelésének biztosítását szolgálják. A Szabályzat célja meghatározni mindazon belső rendelkezéseket, amelyek biztosítják a Társaság által vezetett nyilvántartások működésének törvényi megfelelőségét, valamint az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, és az egyéb adatbiztonsági jogszabályi követelményeknek az érvényesülését, és megakadályozzák a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.

 

AZ ADATKEZELŐ ADATKEZELÉSI ALAPELVEI

 

A Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amelynek kezeléséhez a felhasználó előzetesen hozzájárult, vagy amely az Adatkezelő szolgáltatásaihoz (például hírlevél) technikailag szükséges, vagy amit törvény ír elő.

 

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) két módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

 

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeli, csak a felhasználók számára világos céllal, és csak a szükséges ideig.

 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A jelen adatkezelés célja az, hogy az Adatkezelő a hírlevélre feliratkozó felhasználó számára hírlevelet küldjön, amelyben az aktuális híreket, hirdetéseket, reklámokat, stb. közöl.

 

A felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőnél, hogy az tájékoztassa személyes adatai kezeléséről, vagy kérheti személyes adatainak törlését. Ezen kéréséknek az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban eleget tenni.

 

Az Adatkezelő digitalis platformjait úgy alakítottuk ki, hogy az Ön személyes adatainak kezelése csak az adott platform szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen.

 

Az Adatkezelő által kínált tartalmak megjelenítése és karbantartása a Media Center Hungary Kft. által üzemeltetett központi számítógépen történik. Amikor Ön az Adatkezelő valamelyik digitalis platformján jár, adatai ezen a központi számítógépen keletkeznek, illetve tárolódnak.

 

A platformok látogatása során az Ön adatainak felelős kezelője továbbra is az Adatkezelő.

 

Az Adatkezelő platformjain számos közérdekű információt talál, de emellett a platformokról kiindulva további érdekességeket más honlapokon fog megtalálni. Ezekre átlépve Ön az adatkezelő honlapját, illetve az azt megjelenítő központi számítógépet elhagyja, és attól fogva adatainak kezelése a másik honlapon történik. (Böngészőprogramja mutatja a képernyőn, hogy Ön éppen hol jár.)

 

Az Ön adatait, amelyek az Adatkezelő platformjai látogatásával összefüggésben kerülnek az Adatkezelő kezelésébe, az Adatkezelő nem adja tovább, kivéve a honlap látogatási statisztikájának rendszeres méréséhez szükséges, és az Ön látogatásával automatikusan képződő technikai adatokat, melyeket a Google (http://www.google.com/intl/hu/privacy.html) vesz át.

 

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelésére harmadik személy szolgáltatásait igénybe veheti feltéve, hogy a harmadik személy adatkezelésre vonatkozó gyakorlata megfelel a vonatkozó törvényi előírásoknak. A felhasználó a jelen szabályzat elfogadásával a harmadik személy által történő adatkezeléshez kifejezett hozzájárulását adja.

 

A digitalis platformok látogatásával összefüggésben kezelt adataihoz a szerver számítógépet üzemeltető Media Center Hungary Kft. munkatársai a feladatuk ellátásához, illetve az Ön által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, esetleges kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá

 

Az Adatkezelő megbízásából a Skycentrum Bt., aki a MarketingSzoftverek fantázianéven működtetett (http://www.marketingszoftverek.hu/) oldalon tárolja az adatokat az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig.

 

ANONIM LÁTOGATÓAZONOSÍTÓ KEZELÉSE

 

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat - tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg - önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg.

 

A hálózat világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az Építkezők Országos Egyesülete az ilyen, a fent említett, személyes adatot már nem tartalmazó anonim azonosítókat abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg az látogatók információhasználati szokásairól és így, javíthassa weboldalai színvonalát. 

 

AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

 

Építkezők Országos Egyesülete

Székhely: 2100 Gödöllő Jászóvár utca 16.

Adószám: 18599842-1-13

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-92802/2016.

Képviseli: Bodnár György elnök

E-mail: 

 

JOGORVOSLAT

 

Amennyiben az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon hozzánk az  címen.

 

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetve az általunk megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

Amennyiben jogainak sérelmét észleli, panaszával a Hatósághoz fordulhat:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postacím: 1534 Bp. Pf.: 834

Telefon: +36-1-3911400

Telefax: +36-1-3911410

E-mail:

Web: http://www.naih.hu