PANASZIRODA

TÁJÉKOZTATÓ

 

Adatkezeléssel kapcsolatos információk: Az Építkezők Országos Egyesülete a birtokába jutott adatokat az adatvédelmi törvény rendelkezései szerint kezeli.

 

Részleteket lásd: Adatvédelmi nyilatkozat

 

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában - a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével - fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje

 

A fogyasztói jogsérelmek orvoslásában történő közreműködés:

 

A fogyasztói jogsérelmek orvoslásában történő közreműködés során az Építkezők Országos Egyesületének célja a fogyasztói jogok gyakorlásának és érvényre juttatásának elősegítése.

 

Az Építőipari Panasziroda arra törekszik, hogy a fogyasztóknak megfelelő tájékoztatást nyújtson az általuk sérelmezett helyzet jogi hátteréről, és a rendelkezésükre álló jogérvényesítési lehetőségekről.

 

Az Építőipari Panasziroda személyes közreműködéssel is segíti a fogyasztót a jogérvényesítési folyamatban (kivéve a peres képviseletet), valamint a gazdálkodó szervezetekkel történő érdekegyeztetésben.

 

Ha a vita rendezése másképp nem lehetséges, az Építőipari Panasziroda javasolhatja a fogyasztónak a Békéltető Testület eljárásának kezdeményezését.

 

A fogyasztók széles körét érintő ügyekben, ha a problémát nem sikerül peren kívül megoldani, az Építkezők Országos Egyesülete élhet közérdekű keresetindítási jogával.

 

Jogszabályi háttér: A fogyasztói panaszok ügyében az Építkezők Országos Egyesülete a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek keretei között működik közre a fogyasztókat ért jogsérelmek orvoslásában.

 


Segítőkész kollégáink hétfőtől péntekig 09.00 és 17 óra között állnak rendelkezésére. 

 

ÉPÍTŐIPARI INFOVONAL:  +36 1999 1666

 

Keressen minket bizalommal!

 


 

A panasszal érintett vállalkozó telefonszámát kérjük, nemzetközi formátumban adja meg, és csak számokat és "+" jelet használjon!
Kérem, hogy doc, docx, pdf, zip vagy rar fájlt töltsön fel.
A telefonszám, amin elérhetjük Önt, kérjük, nemzetközi formátumban adja meg, és csak számokat és "+" jelet használjon!
Biztonsági ellenőrző kód
Annak érdekében, hogy kártevő robotok ne tudjanak panaszokat küldeni, meg kell bizonyosodnunk róla, hogy aki a fenti adatokat beírta, nem robot. Kérjük, gépelje be a fentebb látható biztonsági kódot.