ÁTTEKINTÉS

Az Építkezők Országos Egyesülete által működtetett Építőipari Panasziroda segítségével az építőipar károsultjai az ország bármely pontjáról eljuttathatják panaszaikat ehhez a speciális segélyszolgálathoz. A benyújtott panaszok esetében az Építőipai Panasziroda arra törekszik, hogy tájékoztatást nyújtson a sérelmezett helyzet jogi hátteréről, és a rendelkezésükre álló jogérvényesítési lehetőségekről.

 

Ezen felül lehetőség szerint kezdeményezi és szervezi is a panaszbenyújtó fellépését mindazon kérdésekben, melyek érdekeinek érvényre juttatása körében felmerülnek.

 

Az Építőipari Panasziroda személyes közreműködéssel is segíti az ügyfeleket a jogérvényesítési folyamatban (kivéve a peres képviseletet). Fogyasztói jogsértési ügyekben a fogyasztók jogérvényesítésének támogatása azért is rendkívül fontos, mert az állami fogyasztóvédelemnek a jogi szabályozás sajátosságai miatt sajnos nincs hatásköre egyéni problémák orvoslásában közreműködni, így ez a feladat a civil fogyasztóvédelemre, építőipari ügyekben kiemelten az Építőipari Panaszirodára hárul.

 

Az ügyfelek széles körét érintő ügyekben, ha a problémát nem sikerül peren kívül megoldani, az Építőipari Panasziroda él közérdekű keresetindítási jogával.

 

Telefonos segítséget a  +36 1999 1666-os telefonszám hívásával kérhet minden héten hétfőtől péntekig 09.00 és 17 óra között. 

 

Online panaszbejelentés minden héten a nap 24 órájában.

 

(Ügyvédeinkkel személyes találkozót a telefonos jogsegély nyújtás időpontjában lehet kérni.)